Létesítményeink

letesitmenyeink1200x500

A világörökség részeként is nyilvántartott,  Tokaji Borvidék szívében fekvő hulladékfeldolgozó kapcsán elengedhetetlennek tartjuk a környezeti értékeink megóvását mindenfajta emberi szennyező és pusztító hatásától. Ezért elhivatott szakembereink a legnagyobb gondossággal dolgoznak azon, hogy az általunk alkotott mesterséges környezetünk tökéletes harmóniában kerüljön azzal.

Kétirányú mérlegház

Ketiranyu merleghaz

2008. november 25-én a telep déli részén az építési-bontási hulladékfeldolgozó üzem előterében TWD típusú, 18×3 méteres, 60 tonnás párhuzamos elektronikus hídmérleg került telepítésre. A mérleghez tartozó elektronikai egység és számítógépes regisztrációs rendszer a mérleg 2 rámpája közötti szigeten került elhelyezésre, mely között egy konténer iroda található.

Építési és törmelékfeldolgozó

Epitesi bontasi tormelek feldolgozo

Az átvételt követően az építési-bontási hulladékok fajtánként elkülönítve átmenetileg tárolásra kerülnek az erre a célra kijelölt, táblákkal azonosított területen.

Az építési-bontási hulladék szigorú szemrevételezéssel történő ellenőrzés után kerülhet az átmeneti tároló depóniákra, miután a hulladékkezelő központ vezetője meggyőződött arról, hogy a szállítmány nem tartalmaz veszélyes hulladékot.

Az feldolgozható hulladékok közül a termék minősítés szempontjából a betonzúzalék frakciót tekinti elsődleges nyersanyagnak.

A fogadóbunkerben nehéz adagoló, pofás törő, a csarnok épületben röpítő törő, szállítószalagok, mágnesszalag, vibrációs adagoló, osztályozó szitasor található.

Az építési-bontási hulladékból a darabos fémeket, műanyagot kézi válogatással eltávolítják, majd a fogadóbunkerbe feladják.

Végbemegy az aprítás, méret szerinti osztályozás. Az egyes frakciókat szállítószalagok hordják a késztermék tároló depókra. A telepre kerülő építési-bontási hulladékok hasznosításra alkalmatlan részét a hulladéklerakó gáttöltéseinél használják, illetve a depóniára kerül takaróanyagként. A leválasztott fémeket a tárolótéren külön helyezik el, innen további begyűjtő szállítja el. Az épületen belüli kiporzás helyeiről elszívó ventilátorral porleválasztó ciklonra vezetik a szennyezett levegőt.

Az Üzem létesítése és üzemeltetése összhangban áll az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott célokkal is, ami szerint a keletkezett építési és bontási hulladékok kezelésénél az újrahasznosítást kell előnyben részesíteni.

I. Depónia

I. deponia kep

A Bodrogkeresztúr Regionális Hulladéklerakó I. üteme 2001. áprilisában kezdte meg működését Bodrogkeresztúr külterületén. Az ütem 2003-ban kibővítésre került, majd 2010. év végén került sor a tevékenység felhagyására. Az összesen lerakott hulladék mennyisége kb. 240 883 m3.

A terület tulajdonosa és üzemeltetője a MENTO Környezetkultúra Kft.

II. Depónia

II. deponia muveles kezdete

A Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ Bodrogkeresztúr településtől légvonalban 2 km távolságban van Észak- Nyugati irányban, az egykori Führer-bánya néven működő riolittufa bánya helyén található. A hulladéklerakó kialakítását tekintve felhagyott kőbánya területére telepített dombvidéki, alsó völgyzárógátas lerakó, szigetelt depóniatérrel, csurgalékvízgyűjtő és elvezető rendszerrel, külvíz elvezető rendszerrel, valamint a lerakó egészére kiterjedő monitoring rendszerrel rendelkezik. . A 18 hektáros területen kialakítható összes kapacitás mintegy 1,5 millió m3 tömörített hulladék.

A kommunális hulladékok műszaki védelem mellett történő ártalmatlanítása négy ütemben történik. Az I. ütem rekultivációja folyamatban van.Az I. depónia rekultivációja folyamatban van a lezárás I. üteme 2015-ben megtörtént. Jelenleg a II. depóniára történik lerakás, a III. és IV. ütem tervezés alatt. A tervezett V. ütem helyén került megvalósításra az MBH csarnok és kapcsolódó létesítményei.

A hulladéklerakó befogadó kapacitása és megvalósításának időbeli ütemezése az 1. táblázatban látható.

 

Ütem Befogadó kapacitás (m3) Építés (év) Üzemelés kezdete (év) Felhagyás (év)
I. 220 000 1997 2001 2010
II. 300 000 2008 2010 2022
III. 375 000 2020 2022 2036
IV. 230 000 2034 2036 2050

 

A Bodrogkeresztúri Regionális Hulladéklerakó I. üteme 2010. október 24-én felhagyásra került, lezárása a rekultivációs engedély alapján megtörtént. Jelenleg a hulladékok ártalmatlanítása a II. ütemen történik, melynek depóniatere 3 szektorból áll.