Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, kezelése és ártalmatlanítása

Cégünk biztosítja a nem veszélyes hulladékok szállításához és előkezeléséhez azt, hogy minden szükséges dokumentum, környezeti és munkafeltétel egy időben és egy helyen rendelkezésre álljon. Illetve a munkafolyamatok igazolása és érvényesítése is megtörténjen.

Gyűjtés-szállítás

Cégünk portfoliójának részét képezi a nem veszélyes hulladékok szállítása, melyet a megbízó által megjelölt helyszínről a célterületre szállítunk.

A szállítmány rakodását saját, vagy a megbízó által rendelkezésre bocsátott eszközökkel, munkaerővel végezzük.

Települési szilárdhulladékok ártalmatlanítása

A hulladék ártalmatlanítása lerakással történik, melyhez kompaktoros szétterítést, tömörítést és a hulladék földtakarását alkalmazunk. A lerakással történő ártalmatlanítás kapcsán járulékos tevékenységeként a csurgalékvíz kezelése is fontos szerepet kap.

A kommunális hulladék deponálás közben különböző biológiai bomlási folyamatokon megy keresztül, mely jelentős gázképződéssel jár.

A depóniában lejátszódó biokémiai folyamatok során képződő gázok közül, mennyiségét tekintve, a metán kezelése válik szükségessé. A depóniagáz hasznosítása gázkutak kialakításával valósítható meg, mely gázhasznosító rendszer felé történő továbbításával villamos energiává alakítható.

Ártalmatlanítható hulladékok listája EWC kód alapján

Hasznosítható hulladékok listája EWC kód alapján

Hulladék azonosító  Hulladék megnevezése 
10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék 
10 02 02  kezeletlen salak 
17 01 01  beton
17 01 02  tégla
17 01 03  cserép és kerámia 
17 01 07  beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
17 03 02  bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 
17 05 04  föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 
17 09 04  kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 
19 12 09  ásványi anyagok (pl. homok, kövek)