Arló Nagyközség belterületi vízrendezése

arlo
Arló Nagyközség Önkormányzata megbízásából felszíni vízelvezető rendszer kiépítését kezdi meg májusban a Mento Kft. Arló belterületi szakaszán.

Arló Nagyközség Önkormányzata megbízásából felszíni vízelvezető rendszer kiépítését kezdi meg májusban a Mento Kft. Arló belterületi szakaszán. A projekt megvalósítása során nyílt árok építését és a Hódos-patak mederrendezését végezzük, közvetlenül a patakhoz való csatlakozás három helyen kerül kialakításra. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok rendszer. A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid-, közép- és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék-, illetve belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét. A kapubejárókat fedlapok beépítésével, és körszelvényű beton átereszek kialakításával alakítjuk át. Hordalékfogó, beton tisztítóakna és sávos víznyelő is épül a vízelvezető rendszer zökkenőmentes működése érdekében.