NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

Cégünk biztosítja a nem veszélyes hulladékok szállításához és előkezeléséhez azt, hogy minden szükséges dokumentum, környezeti és munkafeltétel egy időben és egy helyen rendelkezésre álljon. Illetve a munkafolyamatok igazolása és érvényesítése is megtörténjen.

 
torodunk-a-kornyezetunkkel

Gyűjtés-szállítás

 

Cégünk protfóliójának részét képez a nem veszélyes hulladékok szállítása, melyet a megbízó által megjelölt helyszínről a célterületre szállítunk. A szállítmány rakodását saját, vagy a megbízó által rendelkezésre bocsátott eszközökkel, munkaerővel végezzük.

Települési szilárdhulladékok ártalmatlanítása

 

A hulladék ártalmatlanítása lerakással történik, melyhez kompaktoros szétterítést, tömörítést és a hulladék földtakarását alkalmazunk. A lerakással történő ártalmatlanítás kapcsán járulékos tevékenységeként a csurgalékvíz kezelése is fontos szerepet kap.

A kommunális hulladék deponálás közben különböző biológiai bomlási folyamatokon megy keresztül, mely jelentős gázképződéssel jár.

A depóniában lejátszódó biokémiai folyamatok során képződő gázok közül, mennyiségét tekintve, a metán kezelése válik szükségessé. A depóniagáz hasznosítása gázkutak kialakításával valósítható meg, mely gázhasznosító rendszer felé történő továbbításával villamos energiává alakítható.

Ártalmatlanítható hulladékok listája EWC kód alapján

Hasznosítható hulladékok listája EWC kód alapján

Hulladék azonosító Hulladék megnevezése 
10 02 01salak kezeléséből származó hulladék 
10 02 02 kezeletlen salak 
17 01 01 beton
17 01 02 tégla
17 01 03 cserép és kerámia 
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 
17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 
19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKTJEINK